Välkommen

Vi erbjuder TV-lösningar designade för att tillmötesgå såväl hotellägare som hotellets gäster. Vi har ett brett utbud av produkter som är special designade för att distribuera digital tv i olika miljöer. Vår huvudsakliga produkt är IxStream som är en robust server för att ta emot radio och tv signaler från olika källor och skicka dem vidare till IP-TV och Kabel-TV nätverk och erbjuder en flexibel plattform för TV-distribution som bygger på väl etablerade standarder för digital-TV, Allt för att säkerställa bra bildkvalitet och stabil lösning med låga driftkostnader.

Vi har sedan 1990 levererat och installerat TV-apparater och kan erbjuda en fullständig TV-lösning anpassad för hotell, offentliga miljöer, Fartyg och Olje-riggar med dess krav. Vi arbetar nära såväl tillverkare, integratörer som installatörer.

TV-System

Historik
En analog TV-signal är anpassad för att visas på en 14” CRT-TV (”tjock-TV”). Ju större TV bilden visas på ju oskarpare upplevs bilden. Om bilden dessutom visas på en platt-TV (LCD/Plasma/LED) så upplevs den ännu sämre, då bildåtergivningen i en modern TV är mer exakt än i en CRT-TV. För att få en skarp bild i en modern platt-TV
krävs en digital signal.

Vad är digital-head-end?
Traditionellt sätt tas ett antal TV-kanaler emot med vanlig TV-antenn och/eller med parabolantenner. Dessa TV-kanaler görs sedan om och läggs uti ett TV-nät i fastigheten (utrustningen som krävs för detta kallas med ett gemensamt namn ”head-end”). Vi kan erbjuda lösningar för Tv-nät i digital form för traditionellt koaxialkabel nätverk,IPTV-nätverk samt som trådlöst WiFi Tv-nätverk och allt med bibehållen bild- och ljudkvalitet.

Val av TV-kanaler och innehåll

Val av tv kanaler
Vid all digital TV-distribution skickas ¬era TV-kanaler på samma frekvens (s.k. mux). Vissa kanaler är kodade, andra är fria. Utrustningskravet beror således av dessa parametrar. Sätt ihop ett valfritt kanalpaket och vi återkommer med ett prisförslag.

Val av övrigt innehåll
Elektronisk programguide (EPG)
Möjligt att visa information om pågående och kommande program på enkelt sätt.

Radio
Systemet medger distribution av såväl analog som digital radio.

"Content insertion" - digital informationsslinga
Ofta är det samma material som skall presenteras på såväl hotellets webbsite som på TV-systemets informationssidor. Genom att låta TVsystemet visa valda delar av hotellets webbsite direkt i Tvn undviks dubbelarbete. Naturligtvis kan man även skapa "specialsidor" anpassade för presentation på Tvn. Hur man än väljer att göra är det samma verktyg som används för att uppdatera informationen på
webben som i Tvn.

"Content insertion" - Integration av befintlig informationsslinga
Nätägaren kan själv lägga ut information i systemet med hjälp av en vanlig dator och valfritt bildvisningsprogram. Kravet på datorn är att den har Video eller S-Video utgång.

"Content insertion" - Intern Live-TV kanal
Låt konferensdeltagarna ta del av konferensen från hotellrummet. Denna tjänst kan även kombineras med WebbTV (se nedan). WebbTV (tillval till Intern Live-TV kanal)
Distribuera din interna TV-kanal via Internet till ytterligare tittare. Bra komplement vid större konferenser.

"Content insertion" - "Movie-streamer"
Skapa egna TV-kanaler i ditt TV-nät genom att skapa spellistor med eget innehåll. Kan exempelvis används för en "braskanal" eller "akvariekanal".

Premium-kanaler
Sviter och business-rum kanske skall ha fler TV-kanaler än standardrummen. Detta kan möjliggöras på flera sätt, dels lokalt i respektive TV eller centralt genom att differentiera kanalerna på coax-segmenten.

Tillval

Internet i varje TV-uttag
En digital head-end kan även kombineras med IP-kommunikation, detta innebär att man bredvid antennuttaget i respektive rum sätter en liten konverter i vilken man kan ansluta en dator med en vanlig nätverkskabel. Datasignalen kan skickas helt separerat från TVsignalerna vilka därmed inte stör varandra. Engångskoder genereras enkelt med en knapptryckning från receptionen.

WiFi
Med ett trådlöst nätverk erbjuds era gäster tillgång till internet på ett enkelt och smidigt sätt.

Valbara tjänster efter installation
Vi vet att TV är affärskritiskt för ett hotell. Av denna anledning erbjuder vi ett antal tilläggstjänster för att ni skall få så få driftavbrott som möjligt på er TV-tjänst.

Utbildning
För att ni skall kunna utnyttja TV-systemet fullt ut erbjuder vi skräddarsydda utbildningar på er egen anläggning.

Övervakning
För att säkerställa funktion och för att snabbt kunna avhjälpa eventuella fel kan vi övervaka ert TV-system från vårt övervakningscenter. Fjärrövervakning med fjärråtgärd Alla våra installationer är möjliga att fjärrövervaka. Till en låg kostnad kan vi avhjälpa fel innan ni ens märker av dem. I hop med en "smart" antenninstallation kan vi även kon gurera om anläggningen remote i samband med s.k. card swops.

Smart antenninstallation med Multiswitch
I ett led att minska driftstörningar och kostsamma servicebesök i rutinärenden som transponderändring m.m. nns möjligheten att förse antennanläggningen med en multiswitch vilken minimerar antalet manuella omkopplingar i anläggningen. Denna tjänst rekommenderas i kombination med "Fjärrövervakning med fjärråtgärd".

Telefon-/e-mail-support
Om du får problem med din anläggning nns möjlighet att ringa och få svar från erfarna medarbetare. Rikstäckande på-plats-service I samarbete med partners kan vi erbjuda rikstäckande på-platsenservice. De tekniker som anlitas har genomgått en specialutformad kurs i digital-TV-teknik och vid servicebesök har de tillgång till dokumentation om den aktuella anläggningen samt second line support.


Kategorier