KÖPVILLKOR

Tillämplighet

THPRO`s försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på THPRO hemsida angivet
datum och ersätter tidigare av THPRO publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom
THPRO  hemsida utgör THPRO ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor,
produktinformation eller priser angivna på THPRO`s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans
företräde.

Pris och Betalning

Priserna på THPRO`s hemsida uppdateras dagligen. Moms och frakt tillkommer.
Priserna är angivna i svenska kronor. 
THPRO äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan THPRO
och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning till företag sker efter särskild
kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Försäljning till
börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio
(30) dagar från fakturadatum.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande
referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Fraktkostnad

Vid totalt ordervärde som underskrider 999 kr tar THPRO ut en fraktkostnad på 99 kr.
Vid totalt ordervärde på 1000 kr upp till 2999 kr tas en fraktkostnad på 199 kr.
Vid ordervärde på 3000 kr upp till 7499 kr tas en fraktkostnad på 299 kr.
Leveranser från 7500 kr och över tas en fraktkostnad på 99 kr.
Ev kan extra fraktkostnad tillkomma på TV över 60 Tum, fordon och vissa spa bad.
De här villkoren gäller om ej annat har avtalats fram.

Leverans

Vid beställning skickas generelt sett ordern efter förutsatt att beställda produkter finns i lager.
Alla leveranser från oss eller från de fabriker vi samarbetar med skickas allt gods EX Works oavsett om beställningen är lagd online, telefon, mail eller vid kundbesök.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, THPRO lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör enligt Köplagen.

Ansvar för fel

Föreligger fel som THPRO ansvarar för, åtar sig THPRO att, efter eget val avhjälpa felet
genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. THPRO äger rätt att hänvisa kund
direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. THPRO
ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. THPRO
bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet,
leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust
av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på
engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specificationer m.m. samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet,
garanti mm annat än där så är direkt angivet.

THPRO förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specificationer och produkterbjudande utan föregående avisering.

Härigenom publiceradefakt- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. THPRO friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.


Kategorier